Personvernerklæring

Gyldig fra: 1. august 2023

Sist oppdatert: 1. august 2023

Denne personvernerklæringen beskriver retningslinjene til
VoldenTollefsen AS, Lindøyveien 6, Rogaland, 4373 Egersund, Norge, e-post: post@vtror.no, telefon: 51472200.

vedrørende innsamling, bruk og offentliggjøring av din informasjon som vi samler inn når du bruker vår nettside (https://voldentollefsen.no) (tjenesten). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du i innsamling, bruk og offentliggjøring av din informasjon i samsvar med denne personvernerklæringen. Hvis du ikke samtykker i det samme, vennligst ikke få tilgang til eller bruk tjenesten.

Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst uten forhåndsvarsel, og vil publisere den reviderte personvernerklæringen på tjenesten. Den reviderte erklæringen vil være effektiv 180 dager fra datoen den blir publisert på tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter denne tiden vil utgjøre din aksept av den reviderte personvernerklæringen. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.

Informasjon vi samler inn:

Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:

 1. Navn
 2. Email
 3. Mobil
 4. Adresse
 5. Betalings informasjon

Hvordan vi samler inn din informasjon:

Vi samler/mottar informasjon om deg på følgende måte:

 1. Når en bruker fyller ut registreringsskjemaet eller på annen måte sender personlig informasjon.
 2. Samhandler med nettsiden.
 3. Fra offentlige kilder.

Hvordan vi bruker din informasjon:

Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

 1. Referanser / Kundeanmeldelser
 2. Innhenting av tilbakemeldinger fra kunder
 3. Behandling av betaling
 4. Støtte / Kundeservice
 5. Administrativ informasjon
 6. Målrettet reklame
 7. Administrativ informasjon
 8. Nettstedsbeskyttelse
 9. Kommentarer fra bruker til bruker
 10. Administrere brukerkonto

Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til noen andre formål, vil vi be om ditt samtykke og vil kun bruke informasjonen din etter at vi har mottatt ditt samtykke, og kun til det(t) formålet (ene) du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til loven.

Hvordan vi deler din informasjon:

Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til noen tredjepart uten å innhente ditt samtykke, unntatt i begrensede situasjoner som beskrevet nedenfor:

 1. Annonsetjeneste
 2. Markedsføringsbyråer
 3. Analytikk / Analyse
 4. Innsamling og behandling av data

Vi krever at slike tredjeparter bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem kun for det formålet den ble overført for, og ikke beholder den lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det angitte formålet.

Vi kan også utlevere din personlige informasjon i følgende tilfeller: (1) for å etterkomme gjeldende lov, forskrift, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve dine avtaler med oss, inkludert denne personvernerklæringen; eller (3) for å svare på påstander om at din bruk av tjenesten krenker rettighetene til tredjeparter. Hvis tjenesten eller vårt selskap slås sammen eller blir kjøpt opp av et annet selskap, vil din informasjon være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Oppbevaring av din informasjon:

Vi vil beholde din personlige informasjon hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukerkontoer forblir inaktive, eller så lenge vi trenger den for å oppfylle formålene for hvilke den ble samlet inn, som detaljert beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi kan være nødt til å beholde visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for dokumentasjon / rapportering i samsvar med gjeldende lov eller av andre legitime grunner, som håndhevelse av juridiske rettigheter, forebygging av svindel osv. Restinformasjon som er anonymisert og aggregert informasjon, som ikke identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan oppbevares på ubestemt tid.

Dine rettigheter:

Avtengig av gjeldende lovverk, kan du ha rett til å få tilgang til, rette opp eller slette dine personopplysninger, eller motta en kopi av dine personopplysninger, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dine data, be oss om å dele (overføre) dine personopplysninger til en annen enhet, trekke tilbake eventuelt samtykke du har gitt oss for å behandle dine data, en rett til å klage til en tilsynsmyndighet, samt andre rettigheter som kan være relevante i henhold til gjeldende lover. For å benytte deg av disse rettighetene kan du skrive til oss på post@vtror.no. Vi vil svare på din forespørsel i samsvar med gjeldende lov.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle nødvendig personlig informasjon, eller trekker tilbake samtykket til å behandle den for de nødvendige formålene, kan det hende at du ikke kan få tilgang til eller bruke tjenestene som din informasjon ble etterspurt for.

Cookie Policy (Informasjonskapselregler)

For å lære mer om hvordan vi bruker disse og dine valgmuligheter i forhold til disse sporingsteknologiene, vennligst se vår Cookie Policy

Sikkerhet

Sikkerheten til din informasjon er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å forhindre tap, misbruk eller uautorisert endring av din informasjon under vår kontroll. Imidlertid, med tanke på de iboende risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og derfor kan vi ikke forsikre eller garantere sikkerheten for all informasjon du sender til oss, og du gjør det på egen risiko.

Klage / Personvernombud:

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av din informasjon som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vår Klagebehandlingsansvarlig hos VoldenTollefsen AS på Lindøyveien 6, e-post: post@vtror.no. Vi vil håndtere dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.

Skroll til toppen