Miljøpolicy

VoldenTollefsen ble sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift i 2024. Dette markerer en viktig del av vårt arbeid i å hele tiden forbedre oss som aktør innen rørleggerfaget. Her finner du informasjon rundt vår miljøpolicy samt innrapportering.

I tillegg til at VoldenTollefsen er opptatt av å ivareta alle som jobber på prosjektene våre, ønsker vi også å ta hensyn til miljøet rundt oss. Byggebransjen står for hele 15% av utslippene i Norge. Vi har derfor et stort ansvar i det arbeidet vi gjør mot et grønt skifte. Vi har foretatt en kartlegging av de vesentlige miljørisikoene vi må håndtere. Alle har et ansvar for å minimere og begrense bruken av naturressurser og materialer. Det er derfor alle sitt ansvar å bidra til å beskytte omgivelsene sine mot de største miljørisikoene.

Hos oss i VoldenTollefsen skal alt kildesorteres og kastes i merkede containere eller avfallssekker. Vi skal også legge til rette for ombruk og gjenbruk. Våre ansatte og samarbeidspartnere skal til enhver tid være kjent med avfallsrutinene på prosjektene de jobber på.

Vi prioriterer løsninger som begrenser og minimerer energibruken på våre prosjekter. Blant annet har vi skaffet flere el-biler som firmabiler. Vi har også fokus på unødvendig kjøring, samkjøring og tomgangskjøring.

Våre ansatte og samarbeidspartnere vurderer alltid om materialer eller rester kan gjenbrukes. De utnytter også nye materialer på best mulig måte. Materialer oppbevares og flyttes på en måte som gjør at de ikke blir skadet, dette for å redusere svinn og materialer.

Kjemikaliene de ansatte jobber med, skal alltid håndteres på riktig måte. De vet derfor hvilket verneutstyr de skal bruke, og hva som må gjøres ved uønsket eksponering eller søl.

De skal også vite hvordan slik avfall håndteres og hvordan kjemikaliene oppbevares. Denne informasjonen finnes sikkerhetsbladet som ligger i prosjektets stoffkartotek. De ansatte har også en perm med stoffkartoteket i hver enkelt firmabil.

Utilsiktede utslipp til vann, jord og luft skal ikke forekomme. For å forebygge dette blir det satt opp tanker, fyll- og vaskeplasser og kjemikaliecontainere plassert i områder hvor risikoen for spredning er minimal. De plasseres derfor ikke i nærheten av sluk, avløp, vann, bekker og elver.

Våre ansatte gjør alt for å hindre at søl og væske sprer seg. Skulle det der imot oppstå søl skal utslippet samles opp og oppbevares i tett emballasje, før det leveres inn som riktig type avfall.

Våre ansatte er et ansikt utad, og tar hensyn til miljøet rundt. Dette gjøres ved å være minst mulig til belastning for omgivelsene rundt oss. Vi har derfor fokus på å minimere rot, støy og støv.

I vår bransje er det mange leverandører, samarbeidspartnere og underentreprenører. Vi i VoldenTollefsen jobber derfor aktivt med å skaffe oss samarbeidspartnere som jobber etter de samme verdiene som oss når det kommer til miljø.

Skroll til toppen